Sinds 1 januari 2018 bundelt Wunian samen met De Dorpel, De Tandem, Het Bint, tweb en De Kangoeroe zijn krachten onder de naam van Fiola vzw.

Bezoek hier onze nieuwe website www.fiolavzw.be


Sinds 1 januari 2018 bundelt Wunian samen met De Dorpel, De Tandem, Het Bint, tweb en De Kangoeroe zijn krachten onder de naam van Fiola vzw.

Bezoek hier onze nieuwe website www.fiolavzw.be

telefoon: 09 236 28 78  |  Wunian vzw, Fraterstraat 36, 9820 Merelbeke  |  e-mail: info@wunian.be

Geschiedenis

1985. De vzw Dienst Begeleid Wonen Oost-Vlaanderen wordt opgericht en overkoepelt een aantal deelprojecten begeleid wonen van volgende voorzieningen: A. Verburght (Landegem), De Bolster (Beerlegem/Kluisbergen), De Vierklaver (Landegem), DC De Triangel (Lovendegem), DC Mozaïek (Oostakker), De Hagewinde (Lokeren), Nazorgdienst voor auditief gehandicapten (Gentbrugge), OC Br.Ebergiste (Vurste), OC Sint-Jozef (Zwijnaarde), Sint-Gregoriusinstituut (Gentbrugge), Sint-Lodewijk (Kwatrecht) en Veilige Thuis (Deinze).
Het hoofddoel was het gezamenlijk bekomen van een ministeriële erkenning voor een dienst begeleid wonen. Elke deelnemende vzw kon zijn lokale zelfstandige werking inzake organisatie, uitbouw en begeleiding behouden.
De werkingsmiddelen werden toegekend via een experimentele toelage.
De regio waar de vzw actief was, was het werkgebied van de respectievelijke partners.

1991. De Dienst Begeleid Wonen Oost-Vlaanderen heeft zijn eerste erkenning ontvangen voor de begeleiding van volwassen personen met een licht mentale handicap.
Door de sterk decentrale werking van de organisatie zijn de bevoegdheden bij de deelprojecten gebleven, alsook de personeels- en de werkingsmiddelen. Deze structuur bleef nog een vijftal jaren behouden.

1997. Er wordt beslist om een fusie door te voeren van alle deelprojecten. De decentrale werking heeft de kwetsbaarheid en de beperkingen van kleine teams aangetoond. De bevoegdheden en middelen van de deelprojecten worden overgedragen naar de vzw.
Gezien de vrij grote regionale spreiding resulteerde dit in 3 afdelingen met een eigen locatie : Gavere, Gent en Lokeren.
We werkten aan de uitbouw van een gemeenschappelijke visie en aan het structureren van de organisatie om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

2000. Naamswijziging : "Dienst Begeleid Wonen Oost-Vlaanderen vzw" wordt "Wunian vzw". Het woord 'wunian' is een gotisch begrip voor 'wonen', dat staat voor geborgenheid, zichzelf zijn in eigen woonst.
Om diensten begeleid wonen in staat te stellen soepel in te spelen op tal van vragen uit de regio wordt hun erkenning verruimd naar de begeleiding van alle doelgroepen.

2007. Wunian wenst een 'centralisatie' door te voeren van de 3 teams op één locatie. De afdeling Lokeren verhuist naar de locatie te Gent.
2009. Wunian koopt een pand aan in Merelbeke en verbouwt dit tot een aangename en comfortabele kantoorruimte.
2011. Alle medewerkers verhuizen naar deze gemeenschappelijke locatie.

2012. Wunian vzw krijgt naast de zorgvorm 'begeleid wonen' een erkenning voor 'rechtstreeks toegankelijke hulpverlening' (RTH).

2013. Op basis van gewijzigde reglementering RTH starten tal van regionale samenwerkingsverbanden RTH op. Wunian is partner van RTH Waas en Dender, Meetjesland en Gent-Deinze.

 

• e-mail: info@wunian.be
• telefoon: 09 236 28 78
Bij afwezigheid kan je een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. Spreek dan je naam, telefoonnummer en je boodschap in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

• fax: 09 236 30 75
• Wunian vzw, Fraterstraat 36, 9820 MerelbekeGrotere kaart weergeven